Personlige møder

Heldigvis vil der altid være et behov for, at mennesker mødes ansigt til ansigt. Og der vil altid være behov for, at mennesker kan forsamles i grupper – store og små. Det, at vi lige nu er i en periode i verdenshistorien, som sætter voldsomme grænser for, hvad vi må og ikke må – både indenfor og udendørs, er et spørgsmål om tid, før end det ændrer sig. Spørgsmålet er bare: Hvor lang tid. Indtil videre har det jo været muligt for mange mennesker at afholde store arrangementer og møder ved at bruge nogle af de platforme, som internettet tilbyder til at afvikle deres møder. Børn har fået undervisning via internettet. Alligevel, så kan jeg se, at vores virksomhed vil overleve.

Mødelokaler centralt

Vi har et privat konferencecenter, hvor vi lejer mødelokaler af forskellige størrelser ud. Bare søg på nettet efter ”Mødelokaler København”, så finder du os helt sikkert på https://mbkkursuslokaler.dk/moedelokale/. Vores lokaler var meget efterspurgte. Og det er de stadigvæk. Der er stadig mange foreninger eller organisationer, der gerne vil afholde møder, hvor mennesker er samlet – fysisk.

Og det er der rigtigt gode grunde til. Man kan godt holde et effektivt møde via internettet. Men man kan ikke se, hvordan et menneske reagerer. Fx kan du ikke se, om han eller hun sidder og trommer med fingrene i bordet af kedsomhed over et oplæg, der bliver holdt. Du kan heller ikke umiddelbart gå hen til et andet menneske og starte en samtale. Det kan du kun, når du fysisk er til stede i samme lokale, som de andre mødedeltagere er.

Kontrolleret åbning

Efter at vi er begyndt at åbne her i landet igen, så er der flere og flere repræsentanter for forskellige foreninger, der har ringet til os for at høre, om vi kan hjælpe dem med et arrangement, de gerne vil holde i den nærmeste fremtid. Det er jo positivt for forretningen her.

Mindre konferencer måske snart igen

Vi havde bl.a. en repræsentant for et nyt parti i telefonen i sidste uge. Han ville gerne høre, om han kunne komme og se vores konferencelokaler. Han fortalte, at han havde hørt om os fra en af partiets kammerater, og at han derefter havde søgt efter os på Internettet: ”Konferencelokaler København” og havde set på vores site, at vi har nogle flotte lokaler. Det, som han specifikt leder efter, er et lokale, der kan huse ca. 50 mennesker. Deres konference får titlen: ”Miljø Danmark”. De skal have lagt en klimastrategi for deres parti, som de vil bruge i næste valgkamp. Han mente, at vores lokaler ligger det rigtige sted. Det er nemt at komme til dem, og de forventer, at der kommer deltagere fra hele landet.

Han var egentlig meget venlig, men utroligt snaksaglig. Jeg fik hele partiets (korte) historie at vide. Lidt kedelig. Det er et parti, som placerer sig på den venstre side af fløjene. Miljø og klima bliver deres mærkesager. På et tidspunkt blev jeg træt af at høre på ham. Efter at min tålmodighed havde været sat på prøve i lang tid, fik jeg arrangeret et tidspunkt for, hvornår han kan komme og se lokalerne i sin egenskab af delegeret facilitator. Håber det, bliver min kollega, som skal vise ham rundt i næste uge.