Fireman Holding Fire Hose

Hvad er et Inergen-anlæg?

Endnu engang sidder du og kæmper med at finde den bedste løsning. Det handler denne gang om, at du skal sørge for, at brandsikkerheden i det nye hospital er i orden. Der findes regler, som skal overholdes. Der skal sættes rumslukningsanlæg op overalt. Men der er faktisk nogle steder, hvor det kan være ret besværligt. Fx på operationsstuerne. Her skal der jo være helt sterilt – og de der ventiler, der sættes op i forbindelse med rumslukningsanlæggene, kan altså nemt samle lidt støv. Du ved godt, at rengøringspersonalet skal uddannes, så de også sørger for, at ventilerne er helt rene. De passer da deres job. Men du er lidt skeptisk. Du vil helst have, at der laves brandslukning med Inergen, fordi Inergen ikke er skadeligt for mennesker og miljø.

Særlige miljøer

Men, det er ikke kun de problematiske rum, som volder dig lidt problemer. Hospitalet er jo totalt digitaliseret. Alle sygejournaler opbevares digitalt. Mange undersøgelser sker ved hjælp af IT-teknologi. Der er etableret datacentre på hospitalet, hvor al data opbevares. Datacenter brandslukning er et helt kapitel for sig selv. Det skal du også have løst. Du ved allerede, at du igen vil vælge rumslukningsanlæg, der anvender Inergen til datacentrene.

Men hvordan og hvorledes må du vente lidt med, indtil arkitekterne er helt færdige med deres plantegninger. Ventetiden må du så bruge til noget andet. Fx at få beskrevet, hvorfor du foreslår løsningerne med Inergen og ikke et andet brandslukningsmiddel. Du synes selv, at det er soleklart, hvorfor det skal være Inergen. Men forstår bygherren det også?

Inergen er miljøneutralt

Du skal forklare, hvorfor Inergen ikke belaster bygningens (hospitalets) samlede CO2 regnskab. Du må derfor lige tjekke, hvad det er for nogle luftarter, som Inergen egentlig består af. Og du må beskrive fordelene ved anvendelse af Inergen i tilfælde af brand: Ingen skade på materiel eller mennesker. Nej, da det er luft, der kvæler ild, så gør Inergen ikke skade på inventar, sådan som fx vand kunne komme til at gøre det.

Du må også gøre noget ud af at forklare, at Inergen fungerer på den måde, at det sænker iltindholdet i et rum. Det er denne funktion, som bevirker, at ild ikke kan overleve i rummet. Mennesker, som eventuelt opholder sig i rummet, vil ikke kunne mærke, at Inergen aktiveres til brandslukningen. De vil højest opleve, at de trækker vejret lidt tungt. Men når branden er slukket og rummet er blevet luftet ud, så vil ingen kunne mærke noget. Udluftningen kan tage ca. 20 minutter. Det er ikke særlig lang tid, sådan målt i forhold til en lang arbejdsdag.

Hurtig tilbagevenden til arbejdet

Inergen er derfor ikke blot effektivt i selve brandslukningen. Luftarten sikrer også at effektiviteten opretholdes, selv om der var brand i udbrud. Det er økonomisk argument, som bygherren helt sikkert vil kunne forstå. Men også de miljømæssige fordele ved Inergen vil veje meget i den positive retning. Du må derfor hen til skrivebordet og få skrevet alle fordelene ved brug af Inergen til brandslukning ned. Det kommer til at tage noget tid. Formuleringerne behøver du ikke at tænke på lige nu. I første omgang skal du bare notere fordelene ved brandslukning med Inergen.